Tim mạch - tiểu đường - mỡ máu

Chuyên mục Tim mạch – tiểu đường – mỡ máu, được cập nhật 24/7 với thông tin nhanh, chính xác, đảm bảo an toàn, đầy đủ từ nhà bán Thuốc, TPCN, TPDD đến người tiêu dùng. Mọi góp ý xin liên hệ Nhà Thuốc Thân Thiện theo Hotline: 0916893886

aktiv coenzym q10

Aktiv Coenzym Q10

298,000VNĐ
Armolipid Plus

Armolipid Plus

150,000VNĐ
tpcn Aven

Aven

239,000VNĐ
thuốc blood sugar

Blood Sugar

80,000VNĐ
Bonidiabet

Bonidiabet

391,300VNĐ
tpcn Car-q 100

Car-Q 100

255,000VNĐ
cardi enzyme

Cardi Enzyme

134,000VNĐ
tpcn Cardocorz

Cardocorz

207,000VNĐ
TPCN cholessen

Cholessen

110,000VNĐ
cholesterol aid

Cholesterol Aid

390,000VNĐ