DKPharma
Công ty Dược Khoa (DKPharma) được Thành lập theo Quyết định... Xem thêm

Sản phẩm nổi bật

DKPharma

Công ty Dược Khoa (DKPharma) được Thành lập theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học đầu ngành với vai trò đào tạo nhân lực Dược trong ngành Dược Việt Nam.