Pfizer
Pfizer, Inc. là một công ty dược phẩm đa quốc gia... Xem thêm

Sản phẩm nổi bật

Pfizer

Pfizer, Inc. là một công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York, tiểu bang New York, có trụ sở nghiên cứu ở Groton, Connecticut, Hoa Kỳ. Đây là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới về doanh thu.