Sanofi
Sanofi S.A là công ty dược phẩm đa quốc gia của Pháp, có trụ sở tại Gentilly, Pháp. Tính đến năm 2013, đây là doanh nghiệp phân... Xem thêm

Sản phẩm bán chạy

Sanofi

Sanofi S.A là công ty dược phẩm đa quốc gia của Pháp, có trụ sở tại Gentilly, Pháp. Tính đến năm 2013, đây là doanh nghiệp phân phối dược phẩm và các sản phẩm sức khỏe lớn thứ năm trên thế giới. Công ty thành lập vào năm 2004 dưới tên Sanofi-Aventis, sau sáp nhập của Aventis và Sanofi-Synthélabo.