Santafa
Dược mỹ phẩm Santafa được thành lập ngày 16/ 04/ 2020. Theo giấy phép kinh doanh số 0109149960 với... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Santafa

Dược mỹ phẩm Santafa được thành lập ngày 16/ 04/ 2020. Theo giấy phép kinh doanh số 0109149960 với ngành nghề kinh doanh chính là: Dược Mỹ Phẩm. Dược mỹ phẩm Santafa là một doanh nghiệp luôn coi trọng con người là yếu tố cốt lõi của Công ty. Nhận thức được rằng chất lượng con người ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và hiệu quả kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác tuyển chọn, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực dựa trên những yếu tố được Chúng tôi xây dựng thành “Tiêu chuẩn”.