DongA
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á ra đời năm 1996, với 2 thành viên sáng... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

DongA

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á ra đời năm 1996, với 2 thành viên sáng lập là DS. Đinh Văn Lộc và DS. Lê Minh Nguyệt. Dược phẩm Đông Á có quan hệ hợp tác với nhiều công ty lớn, như DKSH, Zullig Pharma, Mega We care, OPV, K – Max, Tasly.