Học Viện Quân Y
Học viện Quân y, hay Đại học Y - Dược Lê Hữu Trác là một trường đại học trọng... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Học Viện Quân Y

Học viện Quân y, hay Đại học Y – Dược Lê Hữu Trác là một trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là đại học nghiên cứu và đào tạo bác sĩ, dược sĩ, y sĩ trình độ từ trung cấp, đại học, sau đại học cho quân đội và dân sự của Việt Nam. Trường được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1949.