Tuệ Linh

Tuệ Linh là công ty Dược được thành lập từ năm 2002 bởi Thầy thuốc nhân dân. Gs. TS Nguyễn Văn Mùi. Hiện Tuệ Linh đang có hơn 60 sản phẩm thương mại trên toàn quốc. Các sản phẩm đều dùng nguồn dược liệu tự trồng theo chuẩn GACP-WHO. Tất cả sản phẩm đều đang được bán chính hãng tại Nhà Thuốc Thân Thiện.