Glucosamine
Glucosamine là một loại đường amin và là tiền chất nổi bật trong quá trình tổng hợp sinh... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Glucosamine

Glucosamine là một loại đường amin và là tiền chất nổi bật trong quá trình tổng hợp sinh hóa của các protein và lipid được glycosyl hóa. Glucosamine là một phần trong cấu trúc của hai polysaccharide, chitosan và chitin. Glucosamine là một trong những monosaccharide dồi dào nhất.