Danapha
Danapha được thành lập từ năm 1965, với tiền thân là xưởng Dược Trung Trung Bộ phục vụ... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Danapha

Danapha được thành lập từ năm 1965, với tiền thân là xưởng Dược Trung Trung Bộ phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua hơn 50 năm phấn đấu, vượt qua những ngày tháng chiến tranh gian khổ, thời kỳ bao cấp khó khăn và những năm tháng trì trệ của nền kinh tế, kể từ năm 2007 sau khi cổ phần hóa, Danapha đã chuyển mình đổi mới và bước qua một giai đoạn phát triển vượt bậc cùng với sự tiến lên của đất nước.