Đạt Vi Phú
Dược Phẩm Đạt Vi Phú là một trong những công ty sản xuất thuốc generic đặc trị đầu... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Đạt Vi Phú

Dược Phẩm Đạt Vi Phú là một trong những công ty sản xuất thuốc generic đặc trị đầu tiên của Việt Nam. Đây là một điều mà rất ít công ty trên Việt Nam làm và đây là bước đi tiên phong trong ngành Dược Việt Nam.