Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội, kinh nghiệm 2 năm đứng quầy tư vấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bệnh học tại nhà thuốc.

Bài viết đã đăng