Trình độ Bác sĩ Đông y, tốt nghiệp Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, kinh nghiệm 3 năm tư vấn thuốc, bệnh học tại nhà thuốc.

Bài viết đã đăng